Eslövs Elit GP

Inställt

En Dam- o Herrelit genomför cykeltävling på avstängda gator
i centrum. Banans längd är knappt 1100 m.