Eslövs Elit GP

Inställt 2018

En Dam- o Herrelit genomför cykeltävling på avstängda gator
i centrum. Banans längd är knappt 1100 m.