4 augusti, 2016

ATA Eslöv

Om ATA

ATA Eslöv

ATA – For the love of lives

ATA har över 45 års erfarenhet av trafiksäkerhet och vägarbetsutrustning och är
rikstäckande med huvudkontor i Sollentuna.ATA:s mål är att minska olycksrisken för dem som vistas på vägen, både som
trafikant och vägarbetare. ATA är ett dotterbolag i den brittiska industrikoncernen
Hill & Smith Holdings PLC, en världsomspännande producent av infrastrukturprodukter.
Vi är experter på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten,
att utveckla trafiksäkerhetslösningar och på utbildning.

Vi erbjuder den bästa lösningen för just dig och dina behov

ATA består idag av sex segment:

ATA Infra

Räckessystem och Bullerskydd
[ Räckessystem | Påkörningsskydd | Bullerskydd ]

ATA Tech

Fordons- och Trafiksäkerhetsteknik
[ Fordonsutrustning | Trafikövervakning | Service och Underhåll ]

ATA Proactive

Skydds- och Parkeringslösningar
[ Smarta cykellösningar | Parkering | Trafikhinder ]

ATA Rental

Hyra och Entreprenad
[ Hyra och Entreprenad | TA-planer och Tillstånd | Montering ]

ATA Work Zone

Vägarbete och Vägledning
[Skyltar och Vägmärken | Väg och Vägarbete | Park- och Miljöprodukter ]

ATA Academy

Utbildning och Kompetens
[ Kursverksamhet ]