Årsmöte 2022

Årsmötet kommer att hållas i klubblokalen 29/6 kl 19.00

Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut snarast